SISKON INDUSTRIAL AUTOMATION SYSTEMS INDUSTRY AND TRADE INC.
SİSKON YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
POLITICA CADRU
 
 
Siskon Endüstriyel Otomasyon A.Ș., își propune să implementeze Standardul ISO 27001 privind sistemul de management al securității informației pentru a asigura conformitatea cu reglementările naționale și internaționale, legislația relevantă și cerințele standard, obligațiile care decurg din acorduri și cerințele de securitate a informațiilor care decurg din responsabilitățile corporative față de părțile interesate interne și externe.
Siskon Endüstriyel Otomasyon A.Ș., se angajează să atingă următoarele obiective în această direcție;
 
a) Asigurarea accesului securizat la activele sale de informare și ale părților interesate.
 
b) Să păstreze disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor personale și corporative pentru care este responsabil.

c) Evaluarea și gestionarea riscurilor care pot apărea asupra activelor sale de informare și ale părților interesate

d) Pentru a proteja fiabilitatea și imaginea de marcă a organizației.

e) Asigurarea accesului securizat la activele informaționale pentru angajați, furnizori și alte părți interesate

f) Să pună în aplicare sancțiunile necesare în cazul încălcării securității informațiilor.

g) Reducerea impactului amenințărilor la adresa securității informațiilor asupra continuității afacerii/serviciilor și asigurarea continuității și sustenabilității afacerii.

h) Mentinerea si imbunatatirea nivelului de securitate a informatiei cu infrastructura de control stabilita.

i) Alocarea, stabilirea, operarea și îmbunătățirea continuă a resurselor în conformitate cu cerințele standardului TS ISO/IEC 27001 al sistemului de management al securității informațiilor (ISMS).

j) Să fie auditate prin audituri interne și organizații terțe independente pentru a determina conformitatea activităților de securitate a informațiilor cu legile și standardele.

k) Să ofere instruire pentru îmbunătățirea competențelor în vederea creșterii gradului de conștientizare a securității informațiilor.

l) Pentru a furniza serviciile noastre cât mai curând posibil și neîntrerupt, în conformitate cu toate reglementările legale și contractele legate de securitatea informațiilor.
 
m)Să pună în aplicare și să asigure respectarea politicilor de securitate a informațiilor și să aplice sancțiunile necesare în cazul unor posibile încălcări.
 
Copyright 2016 © Siskon Otomasyon Reklam Ajansı İzmir

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our cookie policy. Close X